E-faktura internetbanken

Fler och fler privatpersoner men även en del mindre företag efterfrågar att få betala med e-faktura i internetbanken. Ekopost har stor erfarenhet av att sätta upp lösningar som gör att ni emotse kundernas önskan.

Ekopost hjälper dig att hitta den e-faktura lösning som blir bäst för dig och dina kunder. Samtidigt kan du i samma utskick kombinera e-faktura i internetbanken med flera andra leveranskanaler såsom vanlig brevlåda, digital brevlåda och e-post. På så vis får du en smidig och effektiv tjänst för att successivt bli mer digitaliserad.

E-faktura i internetbanken

Vill du skicka dina fakturor digitalt till era privatkunder erbjuder vi e-faktura som är ansluten till alla svenska internetbankers system. En del mindre företag kan också ta emot e-faktura via internetbanken.

Tillsammans med vår partner bygger vi en anmälningssida och skapar kopplingen till Ekopost för att era kunder ska kunna anmäla sig som mottagare av e-fakturor. Efter det kan ni börja skicka e-fakturor till dem för betalning via internetbanken.

För en systemleverantör inom fastighetsbranschen som integrerat sitt system med Ekopost har vi dessutom hittat en lösning för att deras kunder/systemanvändare ska kunna hantera en stor uppsättning olika betalbankgiron under ett och samma avtalsbankgiro. På detta sätt kan vi göra den betydligt enklare och mer prisvärd för slutanvändaren.