Kundcase

Ekopost har under åren varit med och utvecklat lösningar för att möta kunderna och marknadens behov men också i vissa fall erbjudit lösningar för dem på behov de ännu inte identifierat. Vi vill här lyfta fram några av dessa kundcase som på olika sätt har effektiviserat, digitaliserat och gjort hanteringen av utgående brev och försändelser mer hållbar.

Smarta kallelser med Kivra och Aleris

Ekopost har tillsammans med Aleris och Kivra tagit fram en lösning för "smarta" kallelser. Med en ny funktionalitet har vi arbetat fram ett sätt göra det ännu enklare för patienter att hantera sina kallelser inför vårdbesök. Aleris kliniker blev därmed först i landet med funktionen för sina patienter som möjliggjorts tack vare Ekopost och vårt partnerskap med Kivra.

Funktionaliteten gör att patienten får mer service inför sitt vårdbesök med de vårdkallelser som Aleris skickar med Kivra med hjälp av Ekopost. Med Kivras app kan patienten få påminnelser om när besöket närmar sig och med ett knapptryck lägga till all viktig information om vårdbesöket i sin kalender.

Vi skapar därför bättre förutsättningar för att inte vårdkallelser och vårdbesök missas, vilket också sparar samhället pengar och minskar vårdköerna. Läs gärna mer i artikeln här om hur vår lösning hjälper vården att effektivisera.

Hör av er om ni vill komma igång och skicka smarta kallelser.

Svenska Lag - en integration via API

Svenska lag har gjort det möjligt för deras användare, ett stort antal ideella föreningar, att kunna göra utskick enklare och billigare direkt i deras helhetslösning för föreningsadministration. Genom att via API integrera Ekopost i Svenska Lags system blir bara vår lösning en utveckling av Svenska Lags redan väletablerade administrationsverktyg.

En mycket lyckad lösning där den snabbt har kunnat erbjudas alla Svenska Lags användare utan separata uppsättningar i respektive förenings IT-miljö.

Kommuner och Ekopost - Vi digitaliserar Sveriges kommuner

De senaste åren har fler och fler kommuner upptäckt den möjlighet som Ekopost ger för att kunna göra utskick till digitala brevlådor i Mina Meddelanden. Parallellt har vi kunnat skräddarsy kommunspecifika lösningar för hur såväl uppladdning av dokument som användaradministration ska fungera i tjänsten. Vi har bland annat byggt en lösning för Lomma kommun som innebär en plug-in i adobe/acrobat som när de vill skicka iväg den PDF som skapats välj plug-inet och klicka skicka Ekopost så laddas dokumentet upp automatiskt. För flera olika kommuner har vi kopplat Ekopost till respektive kommuns AD för att enkelt kunna administrera användarna av tjänsten och Borås kommun har t ex valt att använda möjligheten att kunna få tvåfaktors autentisering i samband med inloggning. En del av kommunerna har också valt att bygga in en koppling till Navet vilket innebär att de i samband med utskick med hjälp av personnumret kan göra en slagning mot Navet och få upp nuvarande folkbokföringsadress till den du vill skicka.

Digitalt, ekonomiskt och hållbart.