EDI – Peppol eller Svefaktura?

Ekopost har stor erfarenhet av att hantera utskick av olika format av e-fakturor via vår EDI-lösning. Utvecklingen går ständigt framåt från isolerade nationella marknader till mer internationalisering.

EDI - Electronic Data interchange

VAN-operatör, EDIFACT, Svefaktura, EDI, BEAST, samtrafikavtal, roaming, BGCInvoice och PEPPOL. Tycker du att E-faktura verkar krångligt? Vi kan hjälpa dig med den lösning som passar er bäst, oftast till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Med vår EDI-lösning kan du snabbt och säkert föra över filer mellan ditt IT-system och andras via standardiserade eller kundunika meddelandeformat, oberoende av vilken teknik som parterna använder. Du kan skicka fakturor men också andra meddelanden såsom beställningar, orderbekräftelser och kataloger. Vi hjälper dig när det är dags att digitalisera ditt fakturaflöde.

Peppol eller Svefaktura?

Peppol är ett internationellt nätverk för elektroniska inköp som gör e-handel och e-upphandling enklare. Peppol är öppet för alla och finns snart etablerat i hela Europa. I Peppol finns en gemensam standard för meddelande av olika slag i samband med inköp, som prislista, order och faktura.

Det är även ett sätt att kommunicera digitalt mellan olika affärsparters verksamhetssystem.

De register som finns tillgängliga i Peppol gör det enkelt att hitta affärsparters som är anslutna till Peppol  och som ger svar på hur du kan e-handla med dem. 

Hela processen är dessutom tydligt reglerat för alla anslutna parter och deras operatörer.

Peppol är en organisation som finns över hela Europa med en organisation som finns representerad i alla länder för att skapa utveckling och ge stöd för anslutna verksamheter. 

Svefaktura är den gamla standard som fanns före 2018 för att skicka enkla e-fakturor. Svefakturor har hittills kunnat skickas i Peppols nätverk men fr o m 1 april 2021 kommer inte Svefaktura att kunna skickas i Peppols nätverk. Då kommer t ex enbart Peppol BIS Billing 3 rekommenderas som e-fakturaformat för offentliga aktörer och deras leverantörer. Svefaktura kommer inte längre rekommenderas

I och med att Svefaktura inte längre kommer vara ett rekommenderat e-fakturaformat kommer det därför att avregistreras i Peppol.

Svefaktura kan fortfarande användas i andra kanaler men kontakta Ekopost för mer information. Peppol BIS Billing 3 är baserad på den europeiska standarden för e-faktura som är framtagen för att skapa förutsättningar för en effektivare inre marknad i Europa och det kan inhemska format vara ett hinder för.

Kontakta oss för att komma igång och skicka era EDIer.