QR-koder för översättning

Vi har byggt en lösning som gör att den som har fått ett dokument med vår QR-kod kan scanna av den och få dokumentets text översatt på det språk mobiltelefonen är inställd på.

Tänk dig att applicera en QR-kod i det dokument du skickar ut, t ex en kallelse, provsvar, samhällsinformation, mötesinbjudan. Tänk dig sedan att mottagaren inte har svenska som modersmål och är osäker på innehållet i dokumentet de har mottagit men kan scanna av QR-koden och få all text i dokumentet översatt på det språk som mobiltelefonen är inställt på. Tänk dig sedan att detta fungerar oavsett om försändelsen går via vanlig post eller skickas till digital brevlåda.

Efter en lyckad pilot med Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland är vi nu redo att erbjuda den breda marknaden denna lösning. Läs mer om när Dagens Medicin uppmärksammade pilotprojektet här: https://www.dagensmedicin.se/vardens-styrning/digitalisering/qr-kod-pa-olika-sprak-ska-locka-till-pulsaderbrackscreening/#